Welkom

Zoekt u een advocaat in Hoorn? Net zo uiteenlopend als uw redenen kunnen zijn, zijn er advocaten in Hoorn. Natuurlijk moet deze over de nodige deskundigheid beschikken. En liefst ook over ervaring. Maar vooral wilt u iemand, in wie u vertrouwen kunt stellen. Iemand die met beide benen op de grond staat, maar ook doortastend kan optreden bij het veiligstellen van uw belangen. Dit maakt uw keus tot een zeer persoonlijke.

Ik ben aangesloten bij de Nederlandse Orde van advocaten en neem deel aan de Klachten- en Geschillenregeling Advocatuur. Deze procedure houdt kort gezegd in dat u uw klachten eerst aan mij kenbaar maakt (kantoorklachtenregeling). Slaag ik er niet in uw klachten te verhelpen dan kunt u deze voorleggen aan de Geschillencommissie Advocatuur.

Voorts ben ik ik verzekerd voor beroepsaansprakelijkheid (klik hier voor de gegevens van de verzekeraar). Met mijn collega, mr A.J. Butter, eveneens praktijk houdend aan de Bierkade 15, heb ik de afspraak dat hij bij langere afwezigheid voor mij waarneemt of mij zo nodig vervangt.