Rechtsgebieden

Op de drie hoofdgebieden van het recht, kortweg het civiel- straf- en bestuursrecht, heb ik de nodige ervaring opgedaan.
Het accent ligt op het civiele recht. Zowel zakelijke geschillen, bijvoorbeeld betreffende onderneming, arbeid, huur, pacht of overige contracten, als kwesties van een meer persoonlijke aard, zoals echtscheiding, beëindiging samenwoning, erfenis, burenrecht, vormen daarbij een belangrijk onderdeel.

Daarnaast zijn er de typische geschillen met de overheid, bijvoorbeeld over het wel- of juist niet- verlenen van een vergunning of ontheffing, een aanspraak op vergoeding planschade, e.d.

Tot slot en zeker niet onbelangrijk is er de vergaande inmenging in uw privéleven door justitie, waarmee u kunt worden geconfronteerd wanneer u onverhoopt wordt verdacht van een strafbaar feit.

U mag van mij verwachten dat ik u op elk van deze gebieden van deskundige bijstand zal voorzien.