Tarieven

Mijn uurtarief bedraagt € 180,– exclusief btw en 5% bureaukosten. Doorgaans kunt u eens per maand een tussentijdse nota, voorzien van een specificatie, van mij tegemoet zien.Mocht u in aanmerking komen voor een toevoeging krachtens de Wet Rechtsbijstand, dan kan ik deze voor u aanvragen. In dat geval blijft mijn nota beperkt tot een eigen bijdrage.

Eventuele verschotten, zoals griffierecht, deurwaarderskosten, uittreksel- en informatiekosten zijn hierbij niet inbegrepen. Deze vindt u apart gespecificeerd terug op uw nota.